โดย {0}
logo
Xiamen Duosheng Trading Co., Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:ชุดว่ายน้ำ,ชุดดำน้ำ,โยคะ,ฟิตเนสชุดกีฬาสวมใส่
Annual sales US $1,000,000Cooperated suppliers (6)Design-based customizationSample-based customization

About duosheng

Established in 2012,xiamen Duosheng Trading CoLtdis located at No. 35 Lehai Beili
Jimei District,Xiamen City,Fujian Province,China.It specializes in wholesale swimwear.
protective gear,sportswear, fitness clothing and other products,and has a good cooper
ative relationship with large apparel factories! Our products are mainly sold to Australia,
New Zealand,the United Kingdom,the United States,Canadathe annual tradevolume
is on the risecoupled with the strong support of the cooperative factorycan meet the
needs of the company’s development. Our mission is to maintain our price competitive
ness, to produce high quality products with highefficiency,and to continuously improve
our processes and provide excellent services to our customers.